Liên Hệ
Liên hệ để được hướng dẫn và giải đáp thắc mắc icon thac mac
1

Người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần hỗ trợ về Mã QR gửi thông tin hỗ trợ vào hộp thư điện tử

2

Người dân cần phản ánh về thông tin kết quả tiêm chủng: phản ánh lên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 Quốc gia tại địa chỉ

3

Người dân cần phản ánh thông tin về trường hợp F0 đã khỏi bệnh